MER INFORMATION

31 mars 10:00

Nu är ett gyllene tillfälle att återuppfinna inkluderingarbetet

Företag med högst mångfald gällande etnicitet var (jämfört med genomsnittet) 35 % mer sannolika att få ekonomisk vinst och bolag med högst mångfald mellan könen, det vill säga jämställdhet, var 15 % mer sannolika att öka intäkterna än genomsnittet. Källa: McKinseys rapport ”Diversity Matters” från 2015 

Det är sådana här undersökningar som har legat till grund för Add Gender när vi tagit fram modellen normplattformen. Vi är ute efter den ökade effektiviteten som kommer av en infrastruktur som är anpassad för ett jämställt samhälle - präglat av mångfald. Vi tror att du också vill åt den!

Ta rätt beslut, effektivisera inkluderingen och få koll på er normplattform

I osäkra tider är det extra viktigt att vi har bra beslutsunderlag med flera olika perspektiv. Det kan vi hjälpa till med! Dessutom, när en förändring sätts i rullning kan det bli lättare att genomföra även andra förändringar. 

Anta vårt krisanpassade erbjudande för att förbättra sättet ni arbetar tillsammans på, era sociala normer och era värderingar.  Detta genom att kartlägga er normplattform och se till att de beslut ni tar nu och de aktiviteter ni gör vidare bidrar till inkludering, mångfald och jämställdhet.

 • Vi visualiserar ert arbete för en modern och inkluderande verksamhet.
 • Allting är dessutom riggat för att göras helt på distans.
 • Uppgifterna, kartläggning och rådgivning går att få på engelska.

Den digitala normplattformen kompletterar er affärsmodell med ett ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering och bidrar till att ta genomtänkta beslut i riktning mot Agenda 2030 samt frigöra alla medarbetares potential.

Så här går du tillväga för att delta:

 1. Anmäl dig i din roll som ansvarig för likabehandlingsarbetet på denna sida. 
 2. Vi kontaktar dig med och bestämmer upplägg. 
 3. Sedan får ni två uppgifter att lösa. Du löser dem på egen hand eller tillsammans med exempelvis en likabehandlingsgrupp.
 4. Du/ni kompetensutvecklar er samtidigt som ni löser uppgifterna och skickar in inom en tid som passar er. 
 5. Några veckor senare presenteras er unika normplattform i en rapport med tillhörande presentationsmaterial. Detta beslutsunderlag blir utgångspunkten för hur ni ska ställa om och arbeta mer effektivt med normförändring och inkludering framöver.
 6. Nu har ni koll på er normplattform! Här får du personlig rådgivning på distans i hur ni kan arbeta vidare.

Våra paket

 • Testa oss - för 1500 kronor exklusive moms så får du en testuppgift. Gillar du det du ser så dras den av på ditt nästa köp.
 • Bas - för 9 900 kronor exklusive moms så får du en kartläggning med tillhörande rapport och presentationsmaterial som täcker styrdokument för hållbarhet och likabehandling samt hemsida.
 • Medel - för 29 000 kronor exklusive moms så får du en fördjupad kartläggning med rapport som också har kompletterats med intervjuer av nyckelpersoner.
 • Extra - för 69 000 kronor exklusive moms så får du en heltäckande kartläggning som skräddarsys utifrån era önskemål och behov i likabehandlingsarbetet.

Observera att det går bra att anmäla sitt intresse eller höra av sig för att få en mer specificerad offert. Klicka på knappen "mer information" för att anmäla ditt intresse eller testa oss.

Tillsammans bygger vi mer hållbara och inkluderande normer för framtiden!

   MER INFORMATION

   Add Genders Certifierade Normingenjörer verkar inom en rad olika branscher, men vi besitter alla normingenjörens breda kunskap inom likabehandling, jämställdhet och inkludering i kombination med organisationsförståelse och företagsmentalitet. I dagsläget är vi över 60 normingenjörer i nätverket. Add Gender som är motorn bakom har jobbat som konsulter inom jämlikhet sedan 2008.

   Normplattformen      

   Genom att titta på er organisation genom Normplattformens sex perspektiv skapar ni er en förståelse kring hur självorganiserande inkludering kan utformas. Normplattformens visualisering hjälper organisationens anställda, HR och ledning att förstå och samarbeta för inkluderande normer. Plattformen föreslår aktiviteter för att utveckla dammiga strukturer och system genom att dels synliggöra vad som behöver lösas omedelbart men även genom en skräddarsydd och långsiktig strategi. Vi tittar på samtliga diskrimineringsgrunder enligt Diskrimineringslagstiftningen och lyfter dessutom in er affärsmodell i kartläggningen.

   Ledarskap och självledarskap

   Denna del av plattformen ger en tydlig bild av företagets kompetens vad gäller inkluderande ledarskap, möteskultur och team.

   Kundinteraktion och erbjudande

   Vilka oskrivna regler tas för givet i kundinteraktioner? Detta perspektiv öppnar upp för normkreativitet och en sensibilitet gentemot målgrupper och innovation.

   Kommunikation

   En inkluderande kommunikation som når ut till både externa och interna målgrupper på ett framgångsrikt sätt, detta ses över under denna sektion.

   Verksamhetsstyrning

   Här kartlägger vi likabehandlingsplaner, hållbarhetsstrategier och värdegrund. Det ger nya insikter kring er förmåga att hantera mångfald, jämställdhet och inkludering ur ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv. 

   Rekrytering och arbetsgivarvarumärke

   Arbetsgivarvarumärket och rekryteringen hänger ihop för att ni ska klar av att attrahera och behålla värderingsstyrd arbetskraft.

   Fikakultur och välbefinnande

   Ger en tydligare bild av interaktionerna och jargonger som visas i vardagen: mellan möten, vid kick-offs, traditioner, presenter och samtal. Såväl digitalt som på plats.

   MER INFORMATION

   Frågor och svar

   Fråga: Om vi vill gå från basic till en större normplattform, går det att växla upp?

   Svar: Ja det går jättebra! Du kommer att få en kontaktperson som du lätt kan önska eventuella tillägg via.

   ___________

   Fråga: Det är bra att det är på distans, men vad händer om vi vill möta normingenjören på riktigt eller ha en föreläsning på plats hos oss?

   Svar: Det går utmärkt att både ändra eller addera på plats-föreläsningar till en kostnad enligt våra prislistor som vi annars har för föreläsningar.

   ___________

   Fråga: Det låter som att ni jobbar mest mot företag, hur ser det ut mot offentlig sektor?

   Svar: Eftersom offentlig sektor ofta hittar oss ändå så stämmer det att vi skapar kommunikationen främst mot privat sektor. Men vi har skapat likabehandlingsplaner med både kommuner och regionförbund och jobbar med jämställdhetsintegrering i flertalet offentliga verksamheter genom åren. Normplattformen funkar för alla arbetsgivare. Kundinteraktion som perspektiv blir då brukarinteraktion eller normmedvetet bemötande och service.

   ___________

   Fråga: Hur vet jag att det blir bra då allt är på distans?

   Svar: Add Gender har en gedigen erfarenhet av att jobba på distans. Vi samarbetar dagligen med normingenjörer över hela landet och är vana att både kartlägga, kompetensutveckla och ge råd för nyckelpersoner på distans. Vi har också hållit en mixad distans-på plats normingenjörsutbildning i två kursomgångar nu, där vi får mycket goda betyg då det kommer till den pedagogiska modellen, innehållet samt förmågan att skapa engagemang.

   ___________

   Fråga: Vilken typ av bransch/storlek på företag passar Normplattformen? 

   Svar: Vi har arbetat med alltifrån skogsbruk till kommunikationsbyråer i alla storlekar. Vi anpassar kartläggningen och åtgärderna efter din bransch, affärsmodell samt storlek. Vi har koll på lagkraven på olika storlekar av företag.
   ___________

   Fråga: Vi har en hållbarhetsstrategi och redovisning och en likabehandlingsplan/mångfaldsplan. Hur platsar normplattformen i detta? 

   Svar: Normplattformen hjälper er att få ett likabehandlingsarbete som också strävar mot FN:s Agenda 2030. Så med normplattformen blir arbetet med mångfald, jämställdhet och inkludering något som stöttar upp hållbarhetsstrategin i stort. Många har också missat att lagkravet från Diskrimineringsombudsmannen inte längre kräver en jämställdhetsplan. Arbetet ska vara processinriktat och dokumenteras inom alla diskrimineringsgrunder. Så på så sätt är normplattformen mer passande på flera sätt. 

   MER INFORMATION

   Engagerade och erfarna normingenjörer hjälper er att utvecklas till den verksamhet ni behöver vara - i en komplex tid!

   *Siffrorna kommer från McKinseys rapport ”Diversity Matters” från 2015. Där de analyserade data från 366 stora företag i en rad olika branscher i Nordamerika, Latinamerika och Storbritannien. I undersökningen tittade de närmare på variabler såsom ekonomiska resultat, lönsamhet och sammansättningen av företagsledningen, inklusive styrelsen och hur dessa påverkar företags framgångsfaktorer.